REGULAMIN

1. Efekty zabiegów są zależne od punktu wyjścia stanu skóry w dniu rozpoczęcia kuracji.

2. Do wszystkich zabiegów wykorzystywane są kosmoceutyki i dermo-kosmetyki profesjonalnych firm.

3. Klient ma pełną opiekę oraz darmowe konsultacje w ramach każdego wykupionego pakietu.

4. Kosmetyki ustawiane dla klienta do pielęgnacji domowej nie są zawarte w ramach wykupionego pakietu (oprócz tych wymienionych). Za resztę klient dopłaca dodatkowo.

5. W pakiecie diamentowym istnieje możliwość wymiany zabiegów według indywidualnych potrzeb (po wcześniejszej konsultacji i akceptacji osoby prowadzącej).

6. Klientka kupując pakiet diamentowy może po wcześniejszej konsultacji z kosmetyczką przedłużyć okres wykorzystania pakietu o dodatkowe 2 miesiące od momentu rozpoczęcia kuracji

7. Zabiegi gratisowe (makijaże bonusowe) nie podlegają wymianie na inne zabiegi o tej samej wartości. Ponadto zabiegi gratisowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

8. Zakup pakietu jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych w pakiecie oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient.

9. Z pakietów mogą korzystać osoby wyłącznie powyżej 18 roku życia.

10. Efekty są gwarantowane przy regularnej pielęgnacji