POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kreatorka Piękna Renata Lipowiecka 2020

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego Renata Lipowiecka przykłada szczególną wagę do ochrony Twoich danych osobowych. 25 maja 2018 roku weszło w życie RODO – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych obejmujące wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej –  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”). To krok w kierunku zagwarantowania jeszcze lepszej ochrony Twojej prywatności, zwiększenia bezpieczeństwa danych w sieci, w szczególności danych wrażliwych, co traktujemy bardzo poważnie. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z najwyższą troską i nigdy nie sprzedamy ich innym firmom w celach marketingowych.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest to Renata Lipowiecka. W razie pytań lub wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pplipowiecka@gmail.com.

Przetwarzanie danych – zakres, podstawa i cel

W pierwszej kolejności podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Panem/ Panią umowa(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązkach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W dalszej kolejności dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  oraz Pana/ Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W jakim celu używa się moich danych osobowych?

Dane osobowe wykorzystywane w celu:

  • wykonania zawartej z Panem/Panią umowy;
  • na podstawie zgody

w celach związanych z realizacją regularnych newsletterów, wysyłaniu informacji o wydarzeniach, w celach marketingowych i promocyjnych. Newsletter jest wysyłany z poczty pplipowiecka@gmail.com, a także poprzez Messenger i numer telefonu +48 696050671.

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Dane osobowe udostępnione są jednostkom znajdującym się w strukturze Administratora oraz podmiotom z nim współpracującym (księgowość, IT, doradcy).

Jakie są moje prawa?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych oraz do wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Do kiedy będą przetwarzane moje dane osobowe?

Dane są przetwarzane przez okres:

  • korzystania z usług świadczonych przez Administratora oraz prowadzonych programów, a po ich zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia roszczeń (zazwyczaj 10 lat) lub innych terminów wynikających z przepisów prawa dotyczących realizowanych usług;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody – do czasu jej cofnięcia.

Czy mam obowiązek podania danych osobowych?

Nie jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych osobowych, ale ich niepodanie skutkuje niemożnością wykonania umowy przez Administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: pplipowiecka@gmail.com